GM Nhận 1.000.000 KNB

Hướng dẫn lấy ID nhân vật ở hình trên, kho knb chung cho mỗi tài khoản, mỗi tài khoản tạo được 4 nhân vật, nhập được 4 lần, KNB thực nhận là 1.000.000 x 4.
ID Nhân vật:Like fanpage để theo dõi tin mới nhất Kiếm thế mobile 3D FreeAll